האישה כדיין

שאלה: 

לכבוד הגאון רבנו רצון ערוסי הי"ו חבר ביקש לברר: ידוע שהתוספות סוברים שאישה אינה יכולה לדון, ובעקבותיהם גם השו"ע. רצוני לדעת האם לדעת הרמב"ם אישה יכולה להיות דיין כדבורה הנביאה בשעתה, או שמא כיוון שכל הפסול לעדות פסול לדון, ממילא גם אישה? בכבוד רב

תשובה: 

גם הרמב"ם וגם השו"ע הביא להלכה את דין התלמוד, שאשה פסולה לדון ולהעיד. ולא בגלל חוסר כשרונותיה, ולא בגלל חוסר אמינותה, כי בינה יתירה ניתנה לאשה. ומצאנו דברים רבים שאנו סומכים רק עליה, והיא אמינה עלינו להרבה ענייני איסור חמורים, אלא בגלל שהתורה מטפחת את המודל של כל כבודה בת מלך פנימה. ובדרך של קבלה והסכמה, יש פוסקים שמתירים, כפי שהסבירו את העובדה שדבורה היתה שופטת.

תאריך: 
20/06/04 א' תמוז התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist