יוסף והשבטים

שאלה: 

לצורך עבודת B.A. עלי למצוא חומר פרשני המסביר כיצד יתכן שאחי יוסף - השבטים - שהיו כ"כ צדיקים וחז"ל אמרו עליהם ש"לא חטאו"- כיצד יתכן שהם שנאו את יוסף כ"כ עד כי היו מוכנים להורגו?

תשובה: 

כלל גדול הוא גם צדיקים הם בשר ודם. וגם הם יכולים להיכשל בקנאה ובשנאה שמקלקלות את השורה. וראיה שאול המלך, שחז"ל שיבחוהו, וכשחדרה בלבו הקנאה לדויד, ופעל מתוך שנאה, התדרדר מטה מטה. וכלל גדול נוסף, גם כשחז"ל אומרים על גדולי ישראל, שהתנ"ך מספר על חטאם, שהם לא חטאו, יש שפירשו דברי חז"ל כפשוטם, ויש שלא פירשו דברי חז"ל כפשוטם. למרות כל האמור לעיל, עיון במפרשים ובמדרשים מלמד שהיו שלימדו על השבטים זכות, שהם ראו ביוסף כמחרחר ריב במשפחה ופוגע באחדות המשפחה, ואפילו היו שראו בו "רודף".

תאריך: 
22/06/04 ג' תמוז התשס"ד
x

Audio Playlist