מה שפורסם לגבי ציציות

שאלה: 

שלום בעלוני חב"ד התפרסם שחלק גדול מהציציות שבשוק (אולי כולל מפירמות ידועות של טליתות ) פסולות, כי לא נעשו לשמן או שניטוו ע"י גויים. האם ג ידוע לרב שגם פוסקים ליטאים פסקו כך? (ומי) האם באמת אני צריך לפקפק בכשרותן של הטליתות שבשימוש בשנים האחרונות?
תודה מראש

תשובה: 

לא ראיתי את הפרסום בעלון חב"ד. אני מניח שהם פירסמו על פירמות מסוימות, ולכן יש לאתר את הפרסום ולקרוא בו בעיון ועל בסיס זה ניתן להשיב לשאלתך. עד לבירור, עליך לדעת שאכן יש צורך שהציצית ייטוו בשמן, רמב"ם, ציצית, א, יא - יב. שו"ע, או"ח, יא, א -
ב. אבל נחלקו הפוסקים אם הטווייה לשמה דורשת אמירה או רק מחשבה. ואם לא נעשית הטווייה לשמה, האם בדיעבד נפסלה הציצית או לאו. כשם שגם טווייה ע"י גוי היא מחלוקת הפוסקים. ומשום כך, גם אם יש לפסול פירמה מסוימת, אין לפסול אלא מעת שנמצאת הסיבה לפיסול, אלא אם כן יוכח שכל הזמן נהגו בפיסול, אבל קשה להניח הנחה זו, אם מדובר בפירמה שהיה לה הכשר. משום כך אין לחשוש לגבי הציציות שלפני שנים, עד שלא יוכח ההיפך.

תאריך: 
28/06/04 ט' תמוז התשס"ד
x

Audio Playlist