כלים בשבת

שאלה: 

לק"י לכבוד הרב שלום! חברי טוען כי אין איסור גורף שלא לשטוף כלים שאינם נצרכים לשבת בשבת אלא (וזה ציטוט מדבריו) "... יש מצווה של בית יפה ונאה בשבת ואם הכלים בכיור נראים לעין ויש אורחים בבית אז ניתן לעשות כלים..." אני לעומת זאת טענתי שיש איסור הכנה משבת ליום חול בכל מקרה כך שממילא אסור לשטוף כלים שאינם נצרכים בשבת, גם אם זה לא נוח ואסטטי כל כך. שאלתי לרב: האם יש היתר לשטיפת כלים שאינם נצרכים לשבת בשבת? והאם זה נכלל באיסור הכנה משבת ליום חול? והאם יש מחלוקת בכך לנוהגים לפי הרמב"ם או לפי המהרי"ץ?
תודה מראש לרב!

תשובה: 

אכן כן. כתב מורנו הרב יוסף קאפח על הרמב"ם, שבת, כג, אות כ, שאם הצטברו בכיור הרבה כלים מטונפים, שמותר לו לשטפם, בין לטעמו של הרמב"ם שאיסור שטיפת כלים בשבת הוא משום שנראה כמתקן, שהרי הרמב"ם התיר לשטפו אם צריך להם לסעודה אחרת, ובין לטעמו של הראבד, כדי שלא יטרח משבת לחול. כי במקרה הנדון שמסלק את ריבוי הכלים המטונפים, יש לו עונג שבת ונהנה בההיא שעתא. עי"ש שביסס היתרו זו מן התוספתא. והייתי אומר שאם יש לו מחסן כלים בחצר, יניח שם אותם כלים. אך אם אין לו מקום לאיחסון, עיננו רואות ולא זר, שכשיש אורחים מרובים, מצטברים בכיורים ערימות של כלים מטונפים, עד שקשה להשתמש בכיור, באותה שבת, וגם המראה המכוער גורם לעגמת נפש. ולכן לצורך אותה שבת שינקה אותם, כדי שיקיים עונג שבת, כפי שאין איסור לסלק גרף של רעי בשבת.

תאריך: 
28/06/04 ט' תמוז התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist