דילוג לתוכן העיקרי

גילוח

שאלה

לכבוד הרב רצון ערוסי שלום וברכה... האם מותר לגברים לגלח רגליים וידיים? ואם לא, למה?

תשובה

אסור מדרבנן שהגבר יגלח בתער שער גופו (להבדיל משער זקנו ופאותיו שהאיסור הוא מן התורה), כי בכך הוא מתדמה לנשים. במקום שלפי מנהגם אין מעבירין את השיער באותו מקום, רק הנשים. ובמספריים, אפילו כעין תער, מותר. הרמב"ם, ע"ז, יב, ט, עיין בשו"ע, יו"ד, קפב, א, שם הוא פסק שהמעביר שיער בית השחי ובית הערווה, אפילו במספריים כעין תער, היו מכין אותו מכת מרדות, להבדיל משאר איברים, כגון ידיים ורגליים שמותר. ועל דרך זו מותר גם לגלח שיעור רגליים וידיים במכונת גילוח, ובוודאי במשעי.