זבבור

תשובה: 

הנוהגים היתר סומכים על מהרי"ץ שאלות ותשובות פעולת צדיק, ח"ב, כד. אף שיש אוסרים. גם לגבי עישון סיגריות ביו"ט, יש מתירים, אך בעישון סיגריות יש שחששו שהוא משליך את בעלי הסיגריה ובא לידי כיבוי. ויש שחששו שמאחר והנזק מן העישון סיגריות הוכח, הבסיס להיתר, שהעישון הוא הנאת הנפש התרופף.

תאריך: 
04/07/04 ט"ו תמוז התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist