שאלה בנושא סנדק

שאלה: 

ברצוני לברר לגבי תפקיד הסנדק אני עם כיפה סרוגה - אבל לא תמיד מקפיד כל המצוות לדוגמה 3 תפילות ביום למשפחה יש ברית - והם שאלו האם הסכים להיות הסנדק כדי שתהיה לנו סגולה לפריון (אנחנו עוברים טיפולים מעל שנה ללא הצלחה עדיין) השאלה האם אני בכלל יכול להיות סנדק? האם לא עדיף שיהיה האב או הסבא? האם יש איזשהם קריטריונים להיות הסנדק ?

תשובה: 

יש מנהגים שונים ביחס לסנדקאות.
א.יש נוהגים שאבי הנימול הוא הסנדק, עיין שו"ע, יו"ד, רסה, יא.
ב. יש נוהגים להזמין לסנדק היותר טוב וצדיק, קיצורי שו"ע, קסג, א, והוא עפ"י הרמ"א, שו"ע, יו"ד, רסד,
א.והסנדק נחשב כמקטיר קטורת, רמ"א, שו"ע, יו"ד, יא.
ג. יש נוהגים (תימן) להזמין לסנדק אבי הנימול, ואם לאו אב - אם הנמול, סערת תימן, קלד.
ד. יש שחושבים את הסנדקאות כסגולה לפרי בטן. מצד הדין אין מניעה שאדם שאינחו מדקדק במצוות יהיה סנדק. אשר לגביך, אף שכבר כתבתי הדין, אין ספק שאם תדקדק במצוות בכלל, ובתפילות בזמנן כפול. ותתפלל לה' שייתן לך זרע של קיימא, יהיה לך סיכויים טובים לזרע של קיימא יותר מהסנדקאות.

תאריך: 
08/07/04 י"ט תמוז התשס"ד
x

Audio Playlist