צום

שאלה: 

ביום שני יז' תמוז היה צום בסניף היתה תפילה ואח"כ שיעור תורה ואז תפילת ערבית ואחרי התפילה הגישו עוגיות שתיה וכו" אנשים אכלו ולמורות שאמרתי להם שהצום יוצא ב8:23 הם אכלו ב8:17 דקות. ואז ראיתי שהם אוכלים גם אני הצטרפתי ועדיין לא היה 8:23 ואילו חברה דתיים! ואני ראיתי שכולם אוכלים ואולי הטעו אותי שצום נגמר ב8:23 ואני גם אכלתי שהגעתי לביתי ראיתי בלוח שהצום נגמר ב8:23. השאלה היא אילך כבוד הרב מה אני אמור לעשות? האם זה נקרה לשבור את הצום? (למורות שכולם אכלו לפני יציאת הצום) מה הדין? בלא יודע מה לעשות: אבנר

תשובה: 

מצד הדין אם אדם אכל ביום תענית צבירו שקובעים ועודמים מאז תיקנום חכמים, כגון צומות תענית, ובכללם י"ז בתמוז, להבדיל מתעניות ציבור שהציבור גזרו בגלל עצירת גשמים וכיו"ב. ולהבדיל מתענית יחיד, שיחיד מקבל על עצמו, שאינו צריך לצום יום אחר במקום היום שהתענה. שהרי ליום זה י"ז בתמוז אין יום חליפי בשנה. שעל מאורעות מסוימים קבעוהו. ולכן, די שאדם כזה שטעה ואכל בי"ז בתמוז שיפשפש במעשיו, ויעסוק בתורה ניתן צדקה ויזכה לכפרה. ואם ירצה להתענות יום אחר רק כדי שיתכפר לו, והוא ראוי לכך בבריאותו, לחיי, ובלבד שלא יתבטל ממלאכת שמים. עיין שו"ת תרומת הדשן, קנו. כל שכן במקרה דנן, שכולם הפכו להיות משועבדים ללוחות. ויש שינויים בין לוח ללוח, ואפשרות הטעות בין
8.17 ל
8.28 שכיחה, שנראה שאין צורך לצום צום אחר לצורך כפרה.

תאריך: 
08/07/04 י"ט תמוז התשס"ד
x

Audio Playlist