דילוג לתוכן העיקרי

לשון הרע

שאלה

לכבוד הרב
רציתי לברר לגבי הלכות ל"ה מס' דברים:
א. מדריכות שמעבירות מידע על בת מסוימת לסמכות מעליהם לצורך עזרה לאותה בת ובלא לקבל אישור מהבת או לחלופין כאשר הבת בקשה שלא, האם יש בכך משום איסור ל"ה
ב. האם מותר באסיפות צוות לדבר על בנות מסוימות בפני מורים שאינם המורים של אותם בנות?
ג. האם יש איסור ל"ה לספר דברים בתוך צוות שלא לתועלת הבת אלא סתם לידע?
ד. האם למדריכה מותר להתייעץ עם גורם שהוא מחוץ למסגרת הלימודים על בת מסוימת עם משהי שקשורה לאותה בת (לדג' למדריכה מותר להתייעץ על תלמידה מסוימת עם סבתא של אותה בת?) לא לשם עזרה לבת אלא לצורך קבלת מידע נוסף או עזרה לעצמה? אשמח לקבל תשובות!

תשובה

א. לשון הרע הוא דבר שיש בו גנות, והוא אמת, שאם הוא שקר הדבר נקרא מוציא שם רע. ואם אין בו גנות, הדבר הוא בבחינת רכילות, לא תלך רכיל בעמך. אני מניח שכוונתך שהמדריכה מתוך רצון לעזור לחנינה, מוסרת מידע, שיש בו גנות, והוא מידע אמתי, לממונים עליה, כדי לעזור לה. ודבר זה מותר. כי זוהי המסגרת, וגבוה מעל גבוה שומר. ואי אפשר לאשר טיפול מסים או קבלת מילגה מסוימת בלי להעביר לממונים את המידע הרלבנטי. אולם אם החניכה מתנגדת, ואם אין בהעדר העזרה חשש פיקוח נפש או פגיעה רוחנית ממשית, יש לכבד רצונה. אף שתיפגע העזרה בה.
ב. אם אתם מורים אינם נמנים על מועצה פדגוגית רחבה שדנה בכל תלמיד ותלמיד, אין לספר בפניהם.
ג. אם הצוות כולו מטפל בחניכה, בכל יידוע יש תועלת ומותר. ואם את משוכנעת שאין באותו יידוע שום תועלת ממשית בטיפול בחניכה - אסור.
ד. רק לצורך עזרה לאותה בת - מותר.