בישול גויים, הדלקת האש, האם מועילה בתבשיל ?

שאלה: 

ידועה המחלוקת בין אשכנזים לספרדים לגבי "בישול גויים" האם די להדליק את האש או גם צריך להניח את התבשיל על האש... (ולא כמו דין אפיה של פת). מה דעת הרמב"ם בזה? (אם אפשר את המקור).
תודה רבה.

תשובה: 

רק בפת די בהדלקת האש ע"י היהודי, אבל בבישול צריך להשתתף בבישול, כגון שיניח את הקדירה על האש, או שיגיס את התבשיל וכיו"ב.

תאריך: 
17/11/04 ד' כסלו התשס"ה
x

Audio Playlist