מחיקת שם ה'

שאלה: 

שאלתי לגבי הל' יסודי התורה פ"ו אם כותב אחד משמות ה' בהפרד של מקף בין אחת מהאותיות לזאת שאחריה - האם כשמוחק אח"כ הוא עדיין עובר על איסור מחיקת שם ה' או מחיקת חלק משם ה'? האם זה משנה בין איזה אותיות הוא שם את המקף? האם מותר להוסיף לשם שכבר כתוב מקף ואז למחוק אותו או לשנות את אחת מהאותיות כגון ה"א מאלוקים לק"וף? האם מותר למחוק קטעים מפסוקים או הלכות, משניות, גמרות וכו'? האם מותר למחוק 'לק"י' האם ה - יוד בסוף נחשבת לחלק משם ה' או למשהו אחר? (אם זה משהו אחר אז איזה משהו?)

תשובה: 

אם נשאר לפני המקף או אחרי המקף שמות בלתי נמחקים, אסור למחקם. כגון אלף ולמד לפני המקף, או יוד הא אחרי המקף. שינוי אות - מותר, כגון אלקים, או אלדים כפי שנהגו אבותינו. לגבי חלקי משניות ופסוקים, שאין בהם שם ה', אסור למחקם בדרך השחתה. מותר למחוק לק"י. היא לא נחשבת כחלק משם ה', שאסור למחקה.

תאריך: 
21/11/04 ח' כסלו התשס"ה
x

Audio Playlist