ספר תורה חדש

שאלה: 

לכבוד מורנו ורבינו הגאון הרב ערוסי יצ"ו. האם נהוג להוציא ספר תורה חדש שנכנס לבית הכנסת ולקרוא בו בכל השבתות במשך השנה? אם כן - ייתכן שזה יגרום לתרעומת מצד האנשים בבית הכנסת שיש להם ספרי תורה, והם יוצאו לקריאה רק במועדים ובשני וחמישי. יורנו מורנו ורבינו.

תשובה: 

כן. זהו המנהג. ומנהג יפה הוא. כדי שהספר ייבדק ע"י קריאה מעשית בו מהחל עד כלה. וכבר אירע, שספרים שקראו בהם שנים רבות נתגלו כפסולים, ולא בפיסולים שמתהווים במשך הזמן, אלא מעת הכתיבה, ואפילו חסרון יריעה. קיימת בעיה בזמן שהוכנסו לבית הכנסת שני ס"ת באותה שנה. ובמקרים כאלה, בפועל, המנהג לא מתקיים ממש, אלא קוראים בין שני הספרים לסירוגין. לענ"ד, במקרה כזה, טוב שבעל הספר יעביר את ספרו לבית כנסת אחר למשך שנה, בית כנסת שחסר להם ספר, ולאחר מכן יעביר את הספר לבית הכנסת שבו הוא מתפלל. ואשר לספרים הישנים, אכן יקראו בהם, בשני וחמישי, ומנחה של שבת, ר"ח, ימים טובים וחול המועד, וימים נוראים.

תאריך: 
06/12/04 כ"ג כסלו התשס"ה
x

Audio Playlist