דילוג לתוכן העיקרי

רשעים

שאלה

האם מותר להתפלל למותו של יהודי המסכן את עמו?

תשובה

דין ההסכם עמו ע"י רדיפה או מוסר, מפורטים בפוסקים, וגלויים וידועים לכל. כל שכן להתפלל שימות. אבל אין דברים אלו חלים כלל לגבי ממשלה נבחרת, אשר פועלת מכח הכרעות דמוקרטיות, גם אם אין מסכימים לחלוטין עם דרכה של הממשלה, וגם אם יש השגות קשות כלפי המהלכים הבלתי דמוקרטיים של קבלת ההכרעות במשטר דמוקרטי, יש דרך אחת זולתה אין, מאבק בדרכים חוקיות. על אחת כמה וכמה כשמדובר בעם היושב בציון, שגם אם השלטון טועה לחלוטין, אין אנו יכולים להרשות לעצמנו מאבקים כוחניים, כי בית שני חרב בעוון שנאת חנם, ובית שלישי טרם נבנה בגלל שטרם נגמלנו משנאת חנם, ואנו עם, לאחר שאה, ואנו עם מקוטב, בין ימין ובין שמאל, בין דתיים ובין לא דתיים, ואויבים מקיפים אותנו, ונמצאים גם בתוכנו. והאנטישמיות מצויה ברחבי העולם, לכן כוחנו בנסיבות כאלה רק ברוחנו ובאמונתנו, באהבתנו ובתפילתנו. וה' יחוס עלינו וישיב את כולנו בתשובה שלמה. ונזכה לראות בבוא משיח צדקנו, ובבניין בית מקדשנו, ונשב בטח בארצנו הקדושה עדי עד.