כלי זכוכית ופלסטיק.

שאלה: 

לרב שלום וברכה,
א. האם אפשר להשתמש בכוס זכוכית בארוחה בשרית ולאחר הדחתה (במים וסבון) להשתמש בה בארוחה חלבית? ולהפך... האם יש לחכות פרק זמן מסוים בין השימוש בכוס?
ב. בקבוק פלסטיק ששתו ממנו(מהפיה של הבקבוק) לאחר ארוחה בשרית (ולא במהלך הארוחה!), האם אפשר לשתות ממנו(מהפיה של הבקבוק) במהלך ארוחה חלבית? ולהפך... *אודה לך אם תענה על שתי השאלות על פי מנהגם של העדה התימנית.
תודה רבה וחג שמח!

תשובה: 

א. יוותר, אבל לא רצוי. כי המנהג הנכון לייחס כלים לחלב, וכלים לבשרי. ולא לערבב כדי שלא יגיע לידי טעות. כוס ששתו ממנה בארוחה בשרית, והדיחוה, מותר להשתמש בה בארוחה חלבית, מבלי להמתין כשש שעות. כלומר ראובן שאכל ארוחה בשרית ושתה בכוס, והדיחו את הכוס, ושמעון בנו רוצה להשתמש מיד בכוס בארוחה חלבית - מותר. אבל כאמור, הדבר לא רצוי כנ"ל.
ב. כל הנ"ל גם בקבוק פלסטיק ובלבד שידיחוהו היטב. אשר למנהג תימן בעניין כלי זכוכית, אין מנהג, כי לא היו כלי זכוכית ברמה של בישול וחימום כמו בימינו. אלא יש פרשנות הלכתית, לענ"ד אנו נוהגים כהרמב"ם, ומדברי הרמב"ם משמע שכלי זכוכית דינם כדין כלי מתכות לעניין טבילה ולעניין הכשר. נ"ב. על ימי החנוכה אין אומרים חג שמח, כי אין בו קרבן חגיגה. ולפי יהודי תימן, גם בימים טובים אין מברכים זה את זה בחג שמח. כי אין החג שמח או עצוב, אלא החוגגים. ואבותינו נהגו לברך זה את זה בימים טובים, תזכה לשנים רבות ומועדים טובים. בימי החנוכה לא נהגו בשום ברכה מיוחדת.

תאריך: 
12/12/04 כ"ט כסלו התשס"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist