יין וספר תורה

שאלה: 

שלום לכבוד הרב!
מספר שאלות.
1. האם חייבים להוסיף מים ליין שכשר לדעת הרמב"ם בקידוש?
2. האם כך גם בהבדלה?
3. האם אפשר להחזיר את היין ששמתי בו מים לבקבוק? ובאיזה אופן?
4. האם מותר כך גם בשבת?
5. כותב רבנו בהלכות ספר תורה פרק י' הלכה י"א "לא יחזיר אחוריו לספר תורה אלא אם כן גבוה ממנו עשרה טפחים" מה הכונה ממנו האם המילה ממנו לא מיותרת?תודה רבה! ויישר כח!

תשובה: 

1-2. רבינו לא הצריך יין חי בכוס של קידוש ושל הבדלה, כדי שימזגו את היין, שבת, כט, ז, כמו שהצריך בכוס של ברכת המזון, ברכות, ז, טו. ולכן מותר לכתחילה לקדש או להבדיל על יין מזוג, ואין צריך למזיגה. אבל אם היה לו יין חי, טוב שמזגנו כדי שהשתייה תהיה ערבה. אך אין זו חובה. 3-4. אם כבר שתית ממנו, לפי מורנו הרב יוסף קאפח אין לו תקנה, ואין לקדש עליו גם לא ע"י התיקון הנ"ל.
5. מן האדם. והכוונה מהמקום שבו עומד או יושב האדם.

תאריך: 
26/12/04 י"ד טבת התשס"ה
x

Audio Playlist