סדר ט"ו בשבט ביהדות תימן

שלום לכבוד הרב שליט"א
מהו מנהג יהודי תימן בסדר ט"ו בשבט? חזק וברוך.

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

בתימן לא היה שום מנהג של סדר ט"ו בשבט, לבד מאלה שנהגו שלא לומר תחנון בט"ו בשבט.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪