אכילה ושתיה בבהמ"ד

שאלה: 

שלום רב!
אני תלמיד ישיבה. לנוהגים על פי הרמב"ם אני יכול לאכול (מזונות) או לשתות בבית המדרש בזמן הלימוד?

תשובה: 

באופן עקרוני - לא, כי לפי רבינו, אין אוכלים ושותים בבתי מדרשות ובבתי כנסיות. אולם תלמידי ישיבה שיושבים שעות רבות, רשאים לשתות בעת הלימוד, ויותר רצוי שיצאו לשתות בפינה מיוחדת לכך.

תאריך: 
05/02/05 כ"ו שבט התשס"ה
x

Audio Playlist