מעשר כספים

תשובה: 

לא כל הפוסקים מסכימים שאפשר לייעד כספי מעשר לצורך מצוות, וכל שכן למצווה שקיומה הוא אחת בשנה. אבל אם ספרי הקודש שנקנו בכספי מעשר מיועדים לאברכים ולנזקקים, הדבר אפשרי. וכך גם ניתן לקנות מגילת אסתר כשרה, אם בעליה לא רק ישתמש בה הוא ובני ביתו, אל ישאילנה כדי שיקראו בה לציבור נזקקים או חולים סיעודיים וכיו"ב.

תאריך: 
06/02/05 כ"ז שבט התשס"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist