תחפושות בפורים

תשובה: 

בתימן לא נהגו בתחפושות כלל. מקור המנהג הוא יהודי אשכנז שרצו לבטא את הסתרת הפנים שהיתה לאבותינו בימי מרדכי ואסתר, שהרי על כן הדסה נקראת אסתר, אבל יש ומנהג התחפושות היה כרוך באיסורים, כגון לא ילבש, וכן בהוללות. ואין ספק שהנוהגים להתחפש צריכים להימנע מאיסורים ומהוללות, ולכן תחפושת של ילד מעל גיל מצוות, כרב פורים, שאין תפקידו להתהולל, אלא לתת לילד ציון דרך להיות גדול בתורה, הדבר רצוי. וכן תחפושת למרדכי וכיו"ב.

תאריך: 
20/02/05 י"א אדר א' התשס"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist