שיורי יין הבדלה

שאלה: 

השותה רביעית או רוב רביעית מיין הבדלה. האם מותר לזרוק את השאר לכיור או יש בזה ביזוי מוצה או בל תשחית?

תשובה: 

בוודאי שיש בזה לפחות בל תשחית, ולכן יעשה הכל שייתן לאחרים לשתות או לכל שימוש אחר באכילה ובשתייה, ורק אם אין לו אחרים, ואין לו אופציה אחרת, ורק אם אינו יכול לשתות כל הרביעית, והוא שותה רוב רביעית רק מחמת ההבדלה, אז אין בכך בל תשחית או ביזוי מצווה, כי ההכרח לא יגונה.

תאריך: 
10/03/05 כ"ט אדר א' התשס"ה
x

Audio Playlist