כלי זכוכית מחוספסים וחלקים לבשר וחלב

שאלה: 

האם מותר להשתמש בדיעבד בכלי זכוכית גם לבשר וגם לחלב? האם יש חילוק בין כלי זכוכית מחוספסים לחלקים?

תשובה: 

לדעתי כלי זכוכית חלקים או מחוספסים - דינם ככלי מתכות, אסור להשתמש בכלי בשר לחלב או להיפך. כלי חמץ טעונים הגעלה.

תאריך: 
10/04/05 א' ניסן התשס"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist