שונות

שאלה: 

שבוע טוב 2 שאלות:
1. אני לומד דף יומי בשיעור קבוע, אנו רוצים לעשות סעודת סיום מסכת, האם מותר להשתמש בחלק ממעשר הכספים לצורך תרומה לסעודה זו? (מדובר על פחות מ -50% מסכום המעשר הכולל).
2. אני מבית של דרדעים - אלו פוסקים (כגון מהריץ/שתילי זיתים) משויכים לשיטה זו חוץ ממארי קאפח?
תודה

תשובה: 

1. כן. אבל יש לדאוג שבסעודה ישתתפו ת"ח או אברכים, שמצבם הכלכלי אינו טוב, כי אז הנך מהנה ת"ח נזקקים מכספים אלו.
2. כל המקורות שמנית, וכל מקור אחר, תוך ניסיון להתחקות אחרי שיטת הרמב"ם, ובשים לב, למנהגים שאבותינו נהגו, גם בשונה מהרמב"ם. גם הללו שקדמו להרמב"ם, וגם הללו שנקלטו אחרי הרמב"ם, כגון מזמורי קבלת השבת, מבית מדרשם של מקובלי צפת.

תאריך: 
01/05/05 כ"ב ניסן התשס"ה
x

Audio Playlist