כשרות אבקת חלב

שאלה: 

לק"י לרב רצון שלום. בדברים שקראתי באתר של ערוץ 7, פורסמו דברים בשם הר' דב לנדאו, שכל מי שאוכל אבקת חלב נכרי, בהנחה שאבקת חלב ניתן לעשות רק מלב פרה, אין לו כיום על מי ומה לסמוך, כיוון שניתן לעשות אבקת חלב גם מחלב גמלים.
א. האם הרב יודע משהו על ידיעה זו?
ב. האם ניתן לסמוך על מוצרים, שמחד כתוב עליהם אבקת חלב נכרי, ומאידך, יש עליהם כשרות של רבנות כזו או אחרת?
תודה ובשורות טובות

תשובה: 

א. לפי שעה, אין לי ידיעה. אם תהיה לי ידיעה, אפרסם זאת.
ב. כן, ואין בזה שום סתירה, כי רבו הדעות המקילות בעניין אבקת חלב נכרי, כדלקמן. הרב צבי פרנק זצ"ל, רבה של ירושלים, בתשובה לשאלת כשרות חלב עכו"ם, שאין כל חשש עירוב חלב טמא באבקת חלב מיובאת, שהרי לא מצוי שיחלבו חלב טמא וכמו"כ יש פיקוח ממשלתי שישתמשו בחלב פרה. ולדעתו, אין לגזור על אבקת חלב, שהיא אינה בכלל הגזירה של חלב וגבינה. החזו"א לא מחלק בין חלב לאבקת חלב, אך כתב שבכל מקום בו ברור ופשוט שאין חשש עירוב חלב טמא ויש פיקוח ממשלתי, יש מקום להקל. וכן פסק הגרמ"פ וכתב עוד שמבחינה עובדתית נכון שבמדינות רבות יש כיום פיקוח ממשלתי והוראות חד משמעיות הקובעות שחלב הנו חלב פרה בלבד, וכל עירוב של חלב זר או תוספת אחרת מהווה עבירה על חוקי המדינה. ועוד יש סיבה חזקה להקל שמחיר חלב טמא הוא גבוה עשרות מונים יותר מחלב פרה, ואין הדעת סובלת שיערבבו בחלב פרה, כשהם יכולים למוכרו ביוקר באלפי אחוזים. והתשב"ץ כתב שהאיסור על חלב נכרים חל דווקא במקומות המצויים בהם גמלים, וכפי הידוע בארה"ב ובאסיה לא מצויים גמלים.

תאריך: 
18/05/05 ט' אייר התשס"ה
x

Audio Playlist