שעון שבת

שאלה: 

שבוע טוב לכבוד הרב האם מותר לכוון את השעון של המזגן בשבת על מנת שידלק בשבת?

תשובה: 

בשבת - לא. ביו"ט - כן. כל זאת לצורך הדלקה, אבל דחיית הכיבוי - בשניהם מותר.

תאריך: 
05/06/05 כ"ו אייר התשס"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist