גיור הנוהג היום ודעת הרמב"ם

שאלה: 

שלום לכבודו שאלותי:
א. מהו הליך הגיור הנוהג מאז הקמת המדינה והמאושר על ידי הרבנות הראשית?
ב. מה מידת התאמת הליך זה לדעת הרמב"ם?
ג. מה סבר בנושא זה מארי יוסף, והאם כתב בנושא?
בתודה דוד בן שלום קאפח

תשובה: 

א -
ג. יש גיורים שנעשים כהלכה, לחלוטין. ואין בהם ספק ופקפוק. וגם אליבא דרבינו, וגם למארי ז"ל. אך יש גיורים שנעשים שלא כהלכה, ובוודאי שאין דעת גדולי ישראל נוחה מהם, ובכללם מארי ז"ל.

תאריך: 
05/06/05 כ"ז אייר התשס"ה
x

Audio Playlist