מצוות קריאת שמע

שאלה: 

שלום לרב
מי שקרא קריאת שמע של ערבית לפני צאת הכוכבים. אחר כך אחרי צאת הכוכבים קרא קריאת שמע על המיטה רק פרשה ראשונה (עד והיה אם שמוע). האם יצא ידי חובת קריאת שמע מדאורייתא?
תודה רבה לרב ושלום.

תשובה: 

לכתחילה עליו לחזור ולקרוא כל שלוש הפרשיות, במושלם, ולא על המיטה, אחרי צאת הכוכבים. ובדיעבד גם אם אמר כל השלוש פרשיות על המיטה, יצא. ואין להסתפק בפרשה אחת בלבד.

תאריך: 
05/06/05 כ"ז אייר התשס"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist