דיני עבודה

שאלה: 

אני מעוניין להגיש תביעה בדיני עבודה נגד מעבידי. יש לי מס' בעיות להתדיין בבית דין רבני:
א. בית דין רבני פרטי שאני מעדיף ללכת אליו כרוך בעלויות גבוהות ואין באפשרותי לעמוד בזה.
ב. מתוך שיחה עם דיין רבני הבנתי שהדיינים הרבניים אינם מצויים כ"כ בחוקי העבודה האזרחיים, דבר היכול, לדעתי, לפגוע בצדקת המשפט.
ג. המעביד - הנתבע אינו אדם ישר והגון וע"כ אני חושב שיש לנהוג עימו במלוא החומרה המגיעה לו, דבר אשר אינו אפשרי בבתי דין רבניים שעושים רק בוררות בין הצדדים. לפיכך ברצוני לדעת אם אפשר להתדיין בבית דין לענייני עבודה (אזרחי)? מה גם, בתי הדין הרבניים ממילא דנים לפי חוקים אזרחיים, בדיני עבודה. התביעה שלי כולה מבוססת על החוק ואינה מסתמכת על דיני התורה. אם כן, ברצוני לדעת באופן כללי ופרטי מה הטעם ללכת להתדיין בבית דין רבני במקרים מעין אלו? אשמח אם הרב יוכל לענות לי בהקדם ולעזור לי.

תשובה: 

יש המתייחסים לבי"ד לעבודה כבי"ד הדיוטות ולא בי"ד של ערכאות. אך הרבה מפוסקי ימינו מתייחסים גם אליו כאל בי"ד של ערכאות. בכל זאת אני מציע לך להזמינו לדין תורה, כי הדיינים מתייחסים להרבה מחוקי העבודה של ימינו כמנהג מחייב.

תאריך: 
23/06/05 ט"ז סיון התשס"ה
x

Audio Playlist