רבנית

שאלה: 

שלום עליכם כבוד מורנו ורבנו הרב רצון ערוסי שליט"א!!
א. האם אשתו של רב נקראת רבנית? ואם כן למה.(היא למדה בישיבה ש"ס ראשונים אחרונים ופוסקים).
ב. למה הרב יצחק רצאבי מזלזל ברב קאפח זצ"ל? ידוע לי שהרב דיבר איתו בקשר לכך מרב אחר.

תשובה: 

א. במשנה נהגו לקרוא לאישה של חכם, אשת חבר. בגלל בעלה. בימי חכמי הראשונים נהגו לקרוא לה רבנית, בגלל בעלה. אבל אישה שהיא מצד עצמה חכמה ומלומדת, היא ראויה בוודאי לשם כזה, שהרי יונתן בן עוזיאל כתב שמרים היתה מורת הוראה לנשים, מיכה, ו, ד.
ב. יש צורך לשאול אותו, כי דרכי בעניין זה היא שונה. אני חרד בותר מלהביע דעתי על תלמידי חכמים, כל שכן על גדולים בתורה, וכל שכן על גדול בתורה, שישב על מדין עם גדולי התורה, וכולם רחשו לו כבוד, אף שהגיעו לאוזניהם רינונים של בעלי מחלוקת.

תאריך: 
23/06/05 ט"ז סיון התשס"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist