שהחיינו - המשך

שאלה: 

לק"י שלום וברכה לכבוד הרב!
ראשית, ברצוני להודות לכת"ר על תשובתו לשאלתי הקודמת. שנית, ברשות הרב ברצוני להוסיף ולשאול: מה דינו של בגד שנלבש אך לא ברכתי עליו שהחיינו - האם יש צורך לברך אף לאחר זמן?
תודה רבה לכת"ר!

תשובה: 

בגד חדש שכבר לבשו פעם אחת, שוב אינו מברך עליו שהחיינו. עיקר הברכה בשעת הקנייה, ולפי המנהג בעת הלבישה הראשונה, לא לאחר מכן.

תאריך: 
05/07/05 כ"ח סיון התשס"ה
x

Audio Playlist