דילוג לתוכן העיקרי

שלום

שאלה

שלום הרב!
יש לי כמה שאלות בנושאים שונים 1- מה היא הגדרת בענין בישולי" עכו"ם" של דבר שאינו עולה על שולחן מלכים האם גם אם הבישול נעשה בדבר שכשלעצמו אינ ו עולה על שולחן מלכים אלא אחרי עיבוד אחר שאין בו בישול למשל טחינה השומשום אינו עולה אבל אחרי העיבוד אולי היא כן עולה על שולחן מלכים? 2- מה האיסור בדיוק בשמיעת כלי זמר המשמע מדברי הרמב"ם והגאונים 3- האם ידוע לרב מקור ברמב"ם או אחר שגם רוקה מתחיבת בדת יהודית לשים בכיסוי ראש בצאתה לרשות הרבים

תשובה

1. כל שלאחר בישול ועיבוד הוא עולה על שולחן מלכים - אסור משום בישולי גויים. ואדרבה, כל שנאכל חי - מותר.
2. אסרו חכמים לשמוע זמר במסיבות יין, משום זכר לחורבן.
3. עיין בהלכה איסו"ב.