דילוג לתוכן העיקרי

עבד עולם

שאלה

שלום הרב.
קראתי שאדם מישראל נמכר לעבד רק ל -7 שנים ולא יכול למכור עצמו לעבד עולם, כמו הגויים, כיון שנאמר עלינו - "לי עבדי הם". אם כן - מדוע יכול אדם למכור עצמו לעבד עולם ובכך לשנות את אדונו האמיתי שאמר עלינו שאנו עבדיו והוא אדונינו, אף אם זה "רק" עד שנת היובל?
בתודה.

תשובה

מכרוהו בית דין בגלל שגנב, הוא נמכר רק לשש שנים, ובשביעית יצא לחופשי חינם. ואם פגע בו האבל, י צא לחופשי בטרם עת. ואם ירצה להמשיך אחרי שש, ירצע ויעבוד עד היובל או עד שימות אדונו מוכר עצמו ליהודי. כלומר יהודי שמכר עצמו, מאחר שנהיה עני ביותר, יכול למכור עצמו ליותר משבע שנים, אפילו לעשרים שנים או יותר, אם פגע בו היובל יוצא לחופשי, ואינו נרצע.