דילוג לתוכן העיקרי

ידיעה ובחירה

שאלה

שלום הרב.
שמעתי וראיתי שמתעסקים מספר מהראשונים בשאלה של סתירת הידיעה והבחירה (איך ישנה זכות בחירה אם הקב"ה יודע זאת מראש)- ברשות הרב, או שלא הבנתי את הסתירה או שזו לא הסתירה. האם הרב יוכל להסביר לי מה הסתירה בכך?
בתודה...

תשובה

המגבלות של ידיעה היא רק מי שדעתו נוספת לו. שהוא היה גם בלי דעה, עד שניתנה בו דעה. לא כן בעניין ה'. שהוא הידיעה. הידיעה היא עצמותו. ולידיעה כזו אין מגבלות. לא של זמן ולא של מקום. וגם לא ביחס להתרחשות, כלומר בידיעה כזו אפשר שתוכנה יתרחש, מבלי שיש בהתרחשות כזו כפייה על האדם. ועניין זה עמוק מי ימצאנו. ודי במה שכתבתי.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.