דילוג לתוכן העיקרי

לשון הרע

שאלה

האם מותר לשאול לכתחילה היאך היה הדרשה של פלוני או שיעור כללי של רב מסויים? האם אין בכך סיכוי לאמירת לשון הרע בטעות?

תשובה

ברור שיש בשאלה זו פתח ומבוא, שעלול להוביל ללשון הרע. ולכן הדבר תלוי בשואל ובנשאל, ובזה ששואלים אודותיו. אם מדובר בבני אדם שכל עניינם, העניין בלבד, ולא האיש, ולא שיחו, ולא הדברים שמסביר, אלא לדעת מה השואל הפסיד שלא נכח בשיעור, הדבר מותר, ומצאנו שואלים רבים כאלה בקרב התנאים והאמוראים.