דילוג לתוכן העיקרי

לשון הרע

שאלה

שלום רב שדכנית פנתה אלי לצורך הצעת שידוך, אך התברר שזה הצעה שכבר שמעתי עליה, בין הפרטים שהיא מסרה לי היא אמרה את גיל הבחור, ולי ידוע בבדאות (מפי הבחור) שהוא גדול בכמה שנים ממה שהיא אמרה. (היא טוענת שזה מידע שנמסר לה ע"י הבחור) עדכנתי את השדכנית לגבי זה. האם זה בגדר לשון הרע ואם כן כיצד עושים תשובה על כך?
תודה

תשובה

אין זה לשון הרע. את היית חייבת לומר לשדכנית את הגיל הידוע כדי למנוע טעות או אונאה, למאן דהוא. וחובתך זו היא מדין השבת אבידה, כי אם התורה חסה על ממון הזולת, כל שכן על תוכן חייו, על זוגיותו ועל נפשו. אבל אין לספר מעבר למה שצריך.