שונות

שאלה: 

שלום לרב
1. האם מותר לשדך לאדם חילוני חילוניה? האם מותר לשדך לו מסורתית?
2. האם מותר לסדר לחבר בן תורה עבודה במשרד חילוני שהפרוץ מרובה על העומד?
3. כיצד לדעת הרב יש להעניש גנבים בימינו? האם ממש כמו שכתוב בתורה? האם החוק האזרחי נותן מענה הולם לבעיית הגנבות הנפוצה? בברכה ושלום יחיאל כולל הרא"ה

תשובה: 

1. נראה שאין איסור, כי גם בלעדי השידוך החילונים מזדווגים. ואין בזה גם גדר של מסייע בידי עוברי עבירה, שום שאפשר שהשידוך לא יעלה יפה, ואפשר שמי מהם או שניהם יחזרו בתשובה. ואם נאמר שיש איסור בדבר, לא נמצא רגלינו וידינו בחיינו זה עם אחינו החילונים, כי ייאסר למכור להם מזון ובשר וכיו"ב, שמא יאכלו המזון או הבשר באיסור. ועוד דוגמאות לרוב.
2. נראה שאסור, משום שבכך משכילים אותו, כי מה יעשה האדם ולא יעבוד כדי להתפרנס, ולפי דבריך, במשרד החילוני הפרוץ מרובה על העומד.
3. לצערנו, מכת הגניבות בישראל איומה ונוראה, ואין המשטרה יכול לסייע. והחוק האזרחי לא נותן מענה, כי את הגנב ניתן להרשיע בפלילים ולאסרו בבית הסוהר, ואפשר לתבעו אזרחית להשיב הגניבה, ובדרך כלל הגנב טוען שאין לו ממה לשלם. והמדינה אוסרת אותו, והחברה מממנת את מזונותיו וכל צרכיו, וכדאי בזיון וקצף. בעוד שלפי ההלכה, אף שהיא מתנגדת בתקיפות לעבדות, יש לחייבו לעבוד בכפייה כדי לשלם לפחות את הקרן, וכדי לפרנס את עצמו. ואם ירצה להיפטר מערובה בכפייה, יקבל על עצמו לשלם פי שניים ממה שגנב, וישלם תשלום זה על אתר, מן הגורן או מן היקב.

תאריך: 
26/02/06 כ"ח שבט התשס"ו
x

Audio Playlist