למי עליי להצביע?

שאלה: 

לכבוד הרב רצון מכיוון שדעתך מאוד חשובה לי ואני מאוד נהנה לשאול את כבודו שאלות ולקבלם כפסק הלכה. שאלתי היא אם אני אלך להצביע ( מה שעדיין בספק) למי עליי להצביע? איני רואה מישהו באמת ראוי!
תודה מראש

תשובה: 

חובה מן התורה ללכת להצביע ביום הבחירות. עבירה היא לכל הנמנע מלהכריע. כי התורה ציוותה במצוות עשה להשיב אבידת ממון, וחכמים אמרו, אם באבידת ממונו כך, באבידת גופו, או חינוכו ליהדות על אחת כמה וכמה. והתורה הזהירה במצוות לא תעשה לא תעמוד על דם רעך, וכתב הרמב"ם, שאפילו בכובש עדות בעניין ממון חברו, עובר על לא תעמוד על דם רעך. ובבחירות מוטלים על כף מאזניים חיי בני עמנו, פרנסת העניים, תורת ישראל, מוסדות תורה ותפילה, מקוואות, ארץ הקודש ועוד. ואיך אפשר לשבת מנגד. ובוודאי שאסור להצביע לכל מי שפוגע בדברים הנ"ל וכיו"ב.

תאריך: 
26/03/06 כ"ו אדר התשס"ו
x

Audio Playlist