שיקרתי

שאלה: 

לפני מספר חודשים בעוונותי הרבים שיקרתי לחברתי ככה סתם בלי שום סיבה. הענין הוא שמדובר בבחורה רגישה במיוחד שיתומה מאב והקשר שלה איתי חשוב לה מאוד. אין לי ספיק שאם אגלה לה ששיקרתי לה היא תעלב קשות ותפסיק את הקשר שלנו.
רציתי לשאול: א: אם בנסיבות שנוצרו עלי לא לגלות לה ששיקרתי לה מחמת השלום ?. ב: איך אוכל לעשות על כך תשובה הרי זהו חטא של בין אדם לחברו ולא נסלח לאדם עד שמרצה את חברו?
תודה רבה וישר כח על עבודתכם המסורה

תשובה: 

אם השקר ששיקרת אותה הוא בדבר מאוד רלבנטי לה, אין ספק שאתה צריך לגלות לה, אלא שאתה צריך לבקש ממנה סליחה ולספר לה ולהבטיח לה להבא, וגם אם היא תכעס, תרצה אותה לאחר מספר ימים, ולא מיד. ואם למרות כל פיוסיך, היא אינה מתרצה, אפשר שיש לה מידה לא טובה, ויהיו לכך השלכות בחייכם המשותפים לעתיד. ברור שהחזרה בתשובה היא בחרטה הגמורה ובבושה, שנהגת שלא ליפ האמת, כגנב בעת פעולתו. ובקבלה גמורה לעתיד, ובהתרחקות גמורה גם מדברי אמת שנראים כמו חצאי אמת. וה' יסייעך במעשי רצונו.

תאריך: 
24/04/06 כ"ו ניסן התשס"ו
x

Audio Playlist