פומביות הדיון בבתי הדין

שאלה: 

לרב שלום,
האם ישנו מקור הלכתי כלשהו בגמרא המלמד על פומביות הדיון בבתי הדין או לחילופין דיון "בדלתיים סגורות" בבתי הדין? (כפי שמקובל לדוג' במשפט הפלילי בקטינים וכשמדובר בחומר מסווג וכו') ישנם יתרונות וחסרונות הגיוניים לדבר. שאלתי היא האם ישנה התייחסות הלכתית לכך. במידה ולא - כיצד יש/ראוי/רצוי לנהוג?
תודה רבה אביטל

תשובה: 

לפי תקנות הדיון של בתי הדין הרבני, דיני אישות - בדלתיים סגורות, דיני ממונות - בדלתיים פתוחות, אלא אם כן יורה בי"ד אחרת. בפועל, הכל בדלתיים סגורות, אלא א"כ בי"ד יורה אחרת.

תאריך: 
14/05/06 ט"ז אייר התשס"ו
x

Audio Playlist