לגבי גויה שבישלה

שאלה: 

מה הדין לגבי גויה שבישלה בסיר של יהודי האם הסיר מותר בשימוש או שהסיר צריך הגעלה? הרמב"ם פרק ב' הלכה יא כותב.. "קרא פסוק וחזר וקראו פעם שניה הרי זה מגונה.." האם לפי רבנו מותר לשנות פסוקים כמו בברית מילה שאבי הבן אומר "ה מלך" שמע ישראל וכופלו האם זה מותר לפי רבנו או אסור
בתודה ובברכה

תשובה: 

1. הסיר אינו צריך הגעלה, אם בישלו בו דברים כשרים.
2. ה' מלך אינו פסוק, פסוק שמע ישראל אין כופלים אותו.

תאריך: 
15/05/06 י"ז אייר התשס"ו
x

Audio Playlist