דילוג לתוכן העיקרי

מבשלת גויה (עובדת זרה)

שאלה

בס"ד לכבוד הרב הגאון ר' רצון ערוסי, השלום והברכה. לפני מספר שנים, עבדה אצלנו בבית עובדת זרה. שעשתה גם את הבישולים בבית. עתה, לצערנו הרב, היא בישלה בעצמה, מבלי השתתפות של אדם מהבית, הואיל ולא היינו מודעים לאיסור שבדבר. שאלתי היא
א. כיצד היה צריך לנהוג מלכתחילה.
ב. מה דין הכלים (שמאז אנחנו משתמשים בהם, הואיל ורק עתה, התברר לנו שהאוכל היה אסור).
תודה רבה.

תשובה

א. לכתחילה הייתם צריכים להשתתף בבישול.
ב. בשו"ע, יו"ד, קיג, טז, הביא שתי דעות: הדעה הראשונה מצריכה הכשר לכלים שבישל בהם גוי, אע"פ שהאוכל כשר למהדרין רק אסור גזירה משום חתנו. ודעה שניה, אינה מצריכה הכשר לכלים, ואפילו למצרכים הכשר, מותר להכשיר כלי חרס ע"י הגעלה שלוש פעמים, כי אין לאיסור בישולי גויים עיקר מן התורה. ונראה שלפי הרמב"ם, אין צריך בהכשר לכלים, כי הרמב"ם הביא איסור בישולי גוים רק בפי"ז מאכלות אסורות, מהלכה ט, רק לאחר שסקר כל המאכלות האסורות לרבות מן הצמחים וסקר כל דיני תערובות, ודין הכשר כלים. ללמדנו שזהו איסור מיוחד שאין לו דין מן התורה, והוא דין בגברא ולא בחפצא.