דיני ממונות

שאלה: 

מו"ר שלום וברכה,
האם ראובן שרוצה לקנות משמעון שטח או בכלל איזשהו דבר, ויודע ששמעון לא יודע מה שוויו הכלכלי (או/ו הכספי), וראובן יודע כי שוויו של השטח או הדבר הוא הרבה מעל מה ששמעון מציע למכירה, האם זהו סוג של אונאה אם הוא לא מיידע את שמעון כי המחיר (ששמאי אובייקטיבי העריך אותו - את המגרש או החפץ) הוא גבוה ממה שהציע שמעון המוכר?

תשובה: 

לקרקעות אין דין אונאה. נחלקו הפוסקים אם בכל מקרה אין דין אונאה, או שאם הפער הוא פי שתיים, יש להם דין אונאה. כמו כן נחלקו הפוסקים, אם מותר לכתחילה להונות בקרקע. ולכן יש להיזהר במקרה דנן, ולהיות ישר דרך במשא ומתן העסקי.

תאריך: 
31/07/06 ו' אב התשס"ו
x

Audio Playlist