נטילת ידיים וברכת "שהכל"

שאלה: 

1. האם על קרוטונים (לחם קלוי) אני צריכה לנטול ידיים?
2. כמה זמן אחרי שברכתי "שהכל" אני עוד אוכל לשתות?

תשובה: 

1. איני מכיר את הקרוטונים. אבל אם מאפה זה לא עבר תהליך של בישול אלא רק אפיה או קליה, ואכילתו ע"י קסיסה, אזי, לפי הרמב"ם הברכה עליו - המוציא. ולפי השו"ע, ברכתו מזונות, אלא אם כן קבע עליו סעודה שמברך עליו המוציא.
2. אם בשעה ששתית, התכוונת להמשיך לשתות, ולא הסחת דעתך, ולא יצאת מחוץ לחדרך, אלא השתיה לפנייך, אינך צריכה לחזור ולברך, אף שההפסקה גדולה. אך אם בשעה ששתית, לא התכוונת להמשיך לשתות, הרי אם תחזור ותשתה, עליך לחזור ולברך אף שההפסקה היא קטנה.

תאריך: 
26/11/06 ה' כסלו התשס"ז
x

Audio Playlist