חנוכה לפי רבנו

שאלה: 

שלום למה"ר ערוסי
1. אליבא דרבינו, מה לעשות שאני גר בקומה רביעית, והיא מן הקרקע למעלה מעשרים אמה (10 מטר ?) כמדומני. ראיתי שהרב שלמה צדוק ברמב"ם מהדורתו מיקל בזה, ואומר להדליק בחלון ולא בתוך הבית, כי היום העין שולטת ואנשים מביטים או רגילים להביט גם בגובה זה, ובמיוחד שהיום רוב הבניינים גבוהים. אך לא מצאתי דברים מפורשים בדברי מארי. אנא ממארי תבאר לנו עניין זה כדי לקיים מצוה כהלכתה.
2. שעות עבודתי הם בדר"כ מהבוקר עד שעה 18:00-19:00 בערך, ולפיכך אבד הזמן ואין להדליק לפי רבינו נרות חנוכה. לעיתים אשתי בבית, ולעיתים גם היא עובדת עד מאוחר. אם אדליק במקום עבודתי בשעה הנכונה האם יצאתי יד"ח?
3. רבינו לא כתב דבר בנושא שמן ההדלקה אם למהדרין וכו', ולכן נראה שגם אם מדליקים נרות שעווה יוצאים יד"ח למהדרין – האמנם הבנתי? ברוך תהיה וישר כח על כל פעולותיך

תשובה: 

1. לענ"ד יש להעדיף להדליק את הנר בכניסה לחדר המדרגות של הבית המשותף. או בכניסה לביתו, אם יש רחבה בקומה שלו ויש שכנים.
2. אם אשתך בבית, או בנים ובנות גדולים, ידליקו הם בזמן בכניסה לבית, ואם לאו תדליק אתה במקום העבודה.
3. נכון.

תאריך: 
26/11/06 ה' כסלו התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist