הדלקת נרות חנוכה

שאלה: 

לכבוד הרב לפי ההלכה לכתחילה צריך להדליק נרות חנוכה לכל הפחות מ - ג' טפחים ועד עשרה טפחים ואם הדליק מעל עשרה טפחים יצא. אינני מבין את ההלכה, הלוא המצוה היא פרסום הנס ולמה נדליק במקום נמוך כל כך שאפילו לא נמצא בגובה עיניים? בברכה

תשובה: 

דברים גבוהים אין העין שולטת, אבל נמוכים העין שולטת. כי אוי להם לבריות שאינם מתבוננים בדרכים, הרי עלולים הם להיתקל או ליפול לבור. צא וראה שהתורה פטרה את בעל הבור אם אדם נפל לבורו ומת. כי הנופל התרשל שלא ראה בור שיש בו כדי להמית.

תאריך: 
04/12/06 י"ג כסלו התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist