דילוג לתוכן העיקרי

ניסוח הסכם שכירות למסעדה שאינה כשרה

שאלה

לכבוד מו"ר הרה"ג הר' רצון ערוסי הי"ו. אני עובד כעו"ד שכיר במשרד בו מספר שותפים ועו"ד שכירים. נתבקשתי לנסח הסכם שכירות במסגרתו לקוח של משרדנו משכיר נכס עבור מסעדה שתפעל ו/או שפועלת כבר כמסעדה בה נמכר מזון שאינו כשר (לשון המעטה).
1. מה עלי לעשות? הלא ההסכם בכל מקרה ייחתם. האם להעביר לעו"ד אחר במשרדנו. האם לעו"ד אחר יהיה מותר לעשות כן? יובהר כי בכל מקרה ההסכם ינוסח על ידי משרדנו שכן מדובר בלקוח אסטרטגי של המשרד אשר משרדנו מייצגו בכל ענייניו השוטפים, כך שהשותף האחראי על הלקוח לא יפנה את הלקוח למשרד עו"ד אחר שייצגו בהסכם זה. ואני בסה"כ עובד כעו"ד שכיר
2. האם משנה אם מדובר בניסוח הסכם חדש או "רק" בהארכת הסכם השכירות?
3. באם ניסחתי בעבר הסכמים כגון דא ואסור הדבר. כיצד אוכל לכפר על כך? אודה לתשובת מורנו ורבינו בברכה

תשובה

אם השוכר יכול להשיג מקום אחר, אזי דרגת האיסור שיש על המשכיר יורדת מאיסור לפי עוור, לאיסור מסייע בדבר עבירה. ולכן די בכך שבהסכם השכירות ייאמר שהמשכיר אינו מסכים שימכרו במסעדה מצרכים לא כשרים, אפילו שאין התנאי מנוסח כתנאי מבטל, ולא כתנאי ייסודי, די בכך. הכפרה על העבר - חרטה אמיתית וקבלה לעתיד, שההסכמים שתערוך יהיו בהתאם לחוות דעת הלכתית שתקבל.