חנוכה

שאלה: 

ערב טוב לכבוד הרב!
ע"פ הרמב"ם
1. אדם שהדליק נר חנוכה ולאחר מכן ראה נרות אחרים דולקים האם צריך לברך שוב? 2אם יודע שבהמשך הערב הוא ידליק אך ראה נרות לפני שהדליק האם צריך לברך?
3. האם על כל חנוכה הרואה צריך לברך או שבכוונתו יכול לפטור את כל החנוכות שיראה בהמשך הערב?
4. אדם הרואה נרות וברך עליהם, לאחר מכן השיח דעתו וראה שוב נרות אחרים האם צריך לברך שוב? שאלות אלו עלו במהלך שיעור הרמב"ם ולאחר שעיינו בדברי מארי יוסף.
תודה רבה לרב ושלום!

תשובה: 

1. לפי מרן לא, לפי רבנו אם ידע ויכל לראות אותן ומתכוון בברכת הנסים לפטור אותן, אינו חוזר ומברך. אולם היה הרחק מן היישוב ובירך על הניסים ולא ידע שיראה עוד בזמן הדלקת נרות נוספים, כשיראה אותם, חוזר ומברך על הנסים.
2. לפי רבינו, כן. אבל שוב אינו חוזר ומברך 'שעשה', כשידליק.
3. בכוונתו לפטור בברכה אחת, כל הנרות שיראהף בזמן ההדלקה באותו לילה.
4. לפי רבינו, אם לא ידע שיראה יחזור ויברך. אבל אם ידע והתכוון לפטור כל הנרות בברכה שבירך שעשה נסים, שוב אינו חוזר ומברך, ואין בעניין זה היסח הדעת.

תאריך: 
05/12/06 י"ד כסלו התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist