גיל הכהנים לעבודה בבית המקדש

שאלה: 

בלימוד הקורבנות בפרשת צו, נתקלנו בשאלה ממתי כהן יכול להתחיל לעבוד בבית המקדש. קורבנות ושאר העבודות של הכהן? יישר כוח

תשובה: 

כתב הרמב"ם, כלי המקדש י"ג (טו) כשיגדול הכהן ויעשה איש הרי הוא כשר לעבודה. אבל אחיו הכוהנים לא היו מניחין אותו לעבוד במקדש עד שיהיה בן עשרים שנה הכהן הצעיר הוא נקרא פרח כהונה, הוא כשר להתחיל לעבוד מגיל שלש עשרה שנה ויום אחד שהביא סימנים, אבל בפועל הכהנים הבכירים אפשרו לו לעבוד עד שיהיה בגיל עשרים שנה. ונזכה במהרה לראות כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם וישראל במעמדם

תאריך: 
06/12/06 ט"ו כסלו התשס"ז
x

Audio Playlist