תוקף משפטי לבית דין רבני

שאלה: 

שלום,
לפני כחודשיים פנינו לבית הדין הרבני בתל אביב לפסוק בעניין מסויים כנגד מעשה שביצע "פלוני". בפסק הדין אב בית הדין פסק "שפלוני" חייב בתוך חודש וחצי לקיים את דרישתינו. עבר הזמן "פלוני" לא ביצע את הפסק בכלל. הוא למעשה "מצפצף" על בית הדין וכו' אנחנו נמצאים בדילמה, מצד אחד באנו לבית הדין מתוך הערכה וכבוד. ולכן לא פנינו לבית משפט אזרחי (נראה שאם היינו פונים לבית משפט אזרחי "פלוני היה מקיים את הפסק "ממוראה של מלכות".) בימים אלו אנשים פונים אלינו ושואלים: מה שווה בית הדין הרבני בכלל אם אין לא כח לאכוף את פסקיו ?

תשובה: 

אם הענין הוא דיני ממונות, הרי הדיון בבי"ד רבני, מבחינת החוק, היה אך ורק במסגרת בוררות. ולפי החוק, אם נחתם שטר בוררות, וביה"ד נתן פס"ד, והחייב אינו מבצע את פסה"ד, הזוכה יכול לבקש מבית המשפט המחוזי לאשר את פסה"ד. ולאחר האישור, ניתן לאכוף את ביצועו ע"י הוצאה לפועל כמו כל פס"ד של בימ"ש. לצערינו, זה המצב החוקי, במדינת ישראל שלא נתנה כח לבי"ד שדן לפי דין תורה סמכות וכח אכיפה, רק סמכות של בוררים. אבל אם בעלי הדין הם דתיים, כלומר, גם החייב, ביה"ד יודיע לכולי עלמא, שהוא לא ציית דינא, ועל בני קהילתו לנדותו, עד שיבצע את פסה"ד.

תאריך: 
20/01/07 א' שבט התשס"ז
x

Audio Playlist