בחירת דיינים

שאלה: 

שלום לרב
1. מה דעת הרב לגבי המצב בימינו שדיינים נבחרים ע"י פוליטיקאים?
2. האם יש חשיבות לכך שבבתי הדין ישבו דיינים מכל החוגים או שאין לייחס לכך חשיבות?
3. יש הטוענים שדיינים חרדים 'מקובעים' מידי לפסיקות הלכה מחמירות ולא רלוונטיות, ובנוסף, הם לא מתחשבים במצוקות של הנשים, מה דעת הרב? *עיינתי בתשובות השונות של הרב באתר ועדיין הדבר ריק ממני, מה פוסק הרב לגבי הפרי 'פסיפלורה' לעניין:
א. ערלה
ב. ברכה בברכה ותודה יחיאל ש. כולל כפר הרא"ה

תשובה: 

1. רע מאד. אמנם הם נציגי צבור, ויש לציבור כח בבחירת הדיין כמובא במסכת סנהדרין, אבל הפוליטיקה בימינו מכוערת למדי.
2. יש לכך חשיבות, כי באופן זה הדינים יתלבנו כהלכה.
3. הדבר אינו קשור לחרדיות, לענ"ד אין לבחור שום דיין בלי שישמש בדיינות לפחות שנה, או שנתיים, אצל אבות בתי דין, שנודעו ונתפרסמו, בכח הוראתם הלכה למעשה.
4. נטייתי שזה פרי האדמה. אך לענין ערלה, ומחמת כמה ספיקות, הנני ממליץ שלעולם יטע הפיספלורה, רק כגדר, ויפטר מעורלה.

תאריך: 
16/04/07 כ"ח ניסן התשס"ז
x

Audio Playlist