דילוג לתוכן העיקרי

יין בשעת בציר

שאלה

האם בשעת הבציר שנבצר על ידי בוצרת שהמיץ יוצא מהענבים עצמם בשעת הבציר האם לאחר שנבצר גוי או מחלל שבת בפרהסיא מותר לנגוע בו או לשפוך אותו מהכלי של הבוצרת לכלי אחר ?

תשובה

כתב רבינו מאכלות אסורות יא, יא. מאימתי ייאסר יין הגויים משידרוך ויימשך היין, וכן בשו"ע, יו"ד קכג, יז. ולכאורה מעת דריכה, ולא מעת בצירה. אולם גם אם ע"י הבצורת, יש כבר נוזל נאגר, אבל אין עקרון ההימשכות, דהיינו שהקליפות והזגין במקום אחד, והיין נמשך ונאגר במקום אחר, עדיין אין גדר של יין נסך. ולכן, אם הגוי שופך יין זה מכלי אחד לכלי אחר, ומפריד בין הענבים לבין היין שנזל, ומושכו לכלי אחר, יש לאסור.